Nie Równowaga – wystawa rzeźby Aleksandry Śmietany

🎭 25 czerwca zapraszamy na otwarcie wystawy rzeźby Aleksandry Śmietany, której twórczość skupia się na człowieku, na przeżywaniu oraz wywoływaniu emocji.

ℹ️ O swoje wystawie Aleksandra pisze:
“Wielu artystów odznacza się dużą wrażliwością. Cecha ta pozwala na tworzenie sztuki unikatowej w wielu wymiarach. Odbieranie dużej ilości bodźców z naszego otoczenia pozwala na tworzenie obrazów, działań, emocji, wywoływanie ich u odbiorców.💡 Nowe pomysły i idee są wynikiem połączeń zapamiętanych informacji. Tworzenie sztuki przypomina proces odtwarzania wspomnień. Łączeniem zapisków pamięci w różnych korelacjach. W moim przypadku twórczość polega właśnie na „interpretowaniu rzeczywistości”.💡 Odbieramy nie tylko sygnały opisujące otoczenie: kolory, kształty, dźwięki, ale również emocje i nastroje. Emocje są niezwykle ważną częścią twórczości. Nasza wrażliwość pozwala je odbierać w bardzo silny sposób. Artysta czuje intensywnie, ale także gromadzi uczucia wysyłane z otoczenia. Przeżywa własne i cudze emocje. Sztuka daje im ujście. Artysta zamienia skumulowane emocje w dzieło.💡 Emocje należy analizować, rysować i układać w kompozycje tak, aby były odczytane jako konkretne nastroje. Nie przez samego twórcę, ale przez odbiorców.💡 Sztuka stymuluje umysł. Szukam tematów, analizuję je, znajduję problemy i ich rozwiązania.Staram się szukać emocji w rzeźbie. Pracować z materią w taki sposób, by „opisywała” uczucia. Zarówno te odbierane z otoczenia, jak i własne. Zmusza to do zrozumienia nastrojów, do ich analizy i uporządkowania.”🎭 Wystawę można oglądać od 28 czerwca do 9 lipca, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00.ℹ️ Aleksandra Śmietana studiowała rzeźbę, arteterapię, edukację artystyczną i psychologię. W 2014 roku obroniła z wyróżnieniem swój pierwszy dyplom magisterski z rzeźby na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w pracowni prof. Macieja Zychowicza. W 2019 roku ukończyła warszawską Akademie Sztuk Pięknych pod kierunkiem prof. Adama Myjaka. W 2015 roku otrzymała stypendium zagraniczne na Universidad de Castilla-La Mancha en Cuenca w Hiszpanii. Uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą m. in. w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Niemczech. Jej praca została nagrodzona w konkursie Figurativas 2019 i znalazła się w stałej kolekcji Museu Europeu d’Art Modern w Barcelonie.