Fundacja Rozwoju Oprócz Granic

Chętnie udostępniamy swoje przestrzenie organizacjom pozarządowym, non – profit, i zapraszamy wszystkich chętnych do organizacji swoich aktywności na naszym terenie. Jednym z przykładów takiej współpracy był pokaz kulinarny kaukaskiego grilla organizowany przez Fundację Rozwoju Oprócz Granic dla migrantów mieszkających w Warszawie.

Dziękujemy Fundacji i Gagik Grigoryan za zorganizowanie u nas w ogrodzie takiego spotkania.